Ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation som exempelvis Mobilt BankID. Är ni två som söker så ska ni båda signera ansökan med e-legitimation. I e-tjänsten så ska du/ni bifoga handlingar som styrker din/era uppgifter, därför är det bra att redan innan ha dessa till hands. Är det första gången du/ni ansöker om ekonomiskt bistånd så ska du/ni bifoga:

Allmänna uppgifter:

 • Legitimation
 • Arbetslös bifogar följande från arbetsförmedlingen: intyg på inskrivning, handlingsplan och samtycke (alla papper kan hämtas i deras reception)
 • Sjukskriven bifogar läkarintyg
 • Uppehållstillstånd - beslut från Migrationsverket
 • Anställningsavtal om du/ni har arbete
 • Hyreskontrakt
 • Ekonomisk översikt från din/er bank vilket innebär en översikt över alla konton som du/ni har
 • Kontoutdrag för de tre senaste månaderna för alla konton
 • Handlingar angående tillgångar som hus, bil, båt, husvagn med mera
 • Om du/ni har haft företag, ta med balans- och resultaträkning för de tre senaste månaderna samt F- skattsedel. Om ni inte är skyldig att betala moms ska Skattemyndighetens beslut gällande detta tas med.

Specifikation av inkomster:

 • Lönespecifikation
 • A-kassa/alfa-kassa
 • Aktivitetsstöd/föräldrapenning/sjukpenning
 • Aktivitetsersättning/sjukersättning
 • Barnbidrag/studiebidrag
 • Studiemedel
 • Rehabiliteringsersättning
 • Pension
 • Övriga inkomster exempelvis skatteåterbäring

Specificering av utgifter:

 • Hyra
 • El
 • Hemförsäkring
 • Fack- och a-kasseavgift
 • Barnomsorg
 • Hemtjänst
 • Läkarvård/receptbelagd medicin som ingår i högkostnadsskyddet

Det går bra att fota dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Ansökan är komplett när du/ni bifogat alla handlingar och lämnat in alla uppgifter vi efterfrågat. Du/ni kommer även att bli kallade till ett nybesök innan handläggningen är klar.  All personal har tystnadsplikt.

Ytterligare information om ekonomiskt bistånd och gällande riksnorm hittar du på Socialstyrelsens hemsida genom att klicka på den här länken.

Vill du hellre kontakta oss per telefon så når du oss  Måndag-fredag klockan 10:00 - 11:00 på telefonnummer 0142-85901 dit du kan ringa  för att ställa frågor.

Frågor om e-tjänsten

Arbete och Integration
ekonomisktbistand@mjolby.se
0142-850 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
social@mjolby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa