Ekonomiskt bistånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Mjölby kommun göra en ansökan om ekonomiskt bistånd

Vem kan ansöka om ekonomiskt bistånd 
Svenska medborgare och medborgare från annat land med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt som bor eller vistas i Mjölby kommun kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Individuella krav på vägen ut i egen försörjning ställs och samma norm används för samtliga som söker ekonomiskt bistånd. Riksnormen bestäms av staten.

Vad krävs för att ha rätt till ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett yttersta skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Är du student eller egen företagare har du normalt sett inte rätt till bistånd. Du har det främsta ansvaret för din och familjens situation och ni måste ha gjort allt för att lösa er försörjning. Det betyder att du själv utifrån din förmåga ska försöka täcka dina behov genom planering och inkomster från arbete eller någon form av social förmån eller ersättning som du har rätt till. Innan du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om alla bidrag och ersättningar du kan få hos andra. Exempelvis bostadsbidrag/tillägg, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning eller arbetslöshetskassa.

 

Medverka till utredning
Vi utreder på uppdrag av dig. Du ska bistå omsorgs- och socialnämnden med den information som är av betydelse för utredningen. För att en prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ska kunna göras är det viktigt att du fyller i din ansökan rätt och fullständigt och lämnar begärda handlingar. Om viktiga uppgifter eller handlingar saknas i ansökan kommer ansökan sannolikt att helt eller delvis avslås. Observera att är skyldig att anmäla rätt och ändrade uppgifter. Lämnar du felaktiga uppgifter eller utlämnar viktig information blir du skyldig att betala tillbaka det bistånd du fått. Vi polisanmäler bidragsbrott.


Arbetssökande och sysselsättning
För att vara berättigad ekonomiskt bistånd behöver du visa din planering för att närma dig en egen försörjning. Du som är arbetslös ska vara anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Det innebär att du kontinuerligt söker alla de tjänster du kan tänkas få. Du måste söka arbeten utanför det yrkesområde du tidigare har erfarenhet av och i hela Sverige. Det finns inget fastställt antal arbeten du ska söka för att uppnå rätten till ekonomiskt bistånd. Vid varje ansökan ska du kunna redovisa att du efter din förmåga och efter rådande arbetsmarknad sökt alla de jobb som du är kvalificerad för.

 

Är du förhindrad att söka arbete krävs att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som syftar till att du efter din förmåga ska närma dig arbetsmarknaden. Om du tackar nej eller uteblir från praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett godtagbart skäl har du inte rätt till ekonomiskt bistånd.


Sjuk
Om du är sjuk förväntas du medverka till vård och uppvisa giltigt läkarintyg som anger din arbetsförmåga. Du och din handläggare samarbetar kring att hitta lösningar och planera för att du ska bli arbetsför och självförsörjande.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa