Livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

cid:image006.jpg@01D6A160.63B7A380

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska upphöra.

Information om start av verksamheten och miljökontorets första kontroll

Din verksamhet får starta efter att miljönämnden har fått din anmälan. Startar du en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet utan att först ha registrerat den hos miljönämnden så riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Det är miljönämnden som tar beslut om eventuell sanktionsavgift och avgiften tillfaller staten. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och ett system för egenkontroll med rutiner ska finnas. Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av anmälan. Timavgiften är för närvarande 1170 kr.

När verksamheten startat kommer miljökontoret på ett kontrollbesök. Då kontrolleras att verksamheten uppfyller lagkraven. Om det finns brister kan miljökontoret ge dig tid att åtgärda avvikelserna, förelägga dig att göra det, begränsa vad du får göra eller om avvikelserna är allvarliga, förbjuda hela eller delar av verksamheten.

Uppgifter som du lämnar i anmälan

Miljönämnden använder de uppgifter du lämnar i anmälan vid riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Hämta dina företagsuppgifter


I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen.  


För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter så har vi samlat information på vår webbplats som du hittar här.

Om du har frågor kan du kontakta miljökontoret
på telefonnummer 010 - 234 50 00.  

Postadress:
Miljökontoret

595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset

Burensköldsvägen 11-13

Mjölby

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa