Vaccination av elever - samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla barn i Sverige erbjuds vaccinationer utifrån det nationella barnvaccinationsprogrammet. Under tiden ditt barn går i skolan kommer ditt barn att erbjudas följande vaccinationer:

  • Årskurs 1: Vaccination nummer 2 av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Årskurs 5: Vaccination mot HPV, humant papillomvirus 2 doser.
  • Årskurs 8: Vaccination nummer 5 mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Du som vårdnadshavare behöver anmäla om ditt barn ska vaccineras eller inte. Du som vill att barnet ska vaccineras måste lämna ditt samtycke. Samtycket är giltigt 1 år från att det har signerats. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna signera ansökan, det innebär att båda vårdnadshavarna måste ha bank-id. Vårdnadshavare två måste dessutom ha en e-postadress. Dit skickas ett meddelande med information om hur vårdnadshavare två ska göra för att signera ansökan.

För mer information gällande nationella vaccinationsregistret så kan du läsa mer här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa