Färdtjänst och riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss eller tåg på grund av en funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan varaktiga i minst tre månader. 
Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Mjölby kommun för att kunna söka färdtjänst.

Vi gör en utredning

Vi kontaktar alltid dig som ansöker om färdtjänst för första gången.

Läkarutlåtande
För att ta ett beslut kan vi behöva ett läkarutlåtande. Läkarens utlåtande ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på utlåtandet kan det ta längre tid innan du får beslut. 

Din ansökan kommer att utredas av en handläggare som bedömer om du har rätt till färdtjänst enligt färdtjänstlagen. Har du bilagor, till exempel läkarutlåtande, så har du möjlighet att bifoga dessa digitalt i din ansökan. Du kan även skicka in de bilagorna per post i efterhand till:

Mjölby kommun
Medborgarservice
595 80 Mjölby

Vår målsättning är att din ansökan, från att den är komplett, behandlas inom 25 arbetsdagar.

Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst är till för dig som måste resa på ett dyrare sätt än andra eftersom du har en grav eller omfattande funktionsnedsättning som är varaktig. Riksfärdtjänst gäller för resor utanför Östergötlands län. Vissa resmål utanför länet kan genomföras med ordinarie länsfärdtjänst, om det är till destinationer som Östgötatrafiken trafikerar med sin vanliga trafik. Resan ska vara till för rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

I första hand prövar vi alltid din möjlighet att åka tåg eller buss med ledsagare och eventuella anslutningsresor med färdtjänstfordon. Det krävs särskilda skäl om du ska beviljas att resa med färdtjänstfordon hela resvägen, eftersom funktionsnedsättningens svårighetsgrad styr vilket färdmedel som får användas.

Ansök i god tid
Ansök om riksfärdtjänst i god tid, senast tre veckor, före önskat avresedatum. För resor vid jul och nyår ska du ansöka om en riksfärdtjänstresa senast i mitten av november.

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst på:

Om färdtjänst och riksfärdtjänst på Mjölby kommuns hemsida

Lagen om färdtjänst

Lagen om riksfärdtjänst

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa