Information om Tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet WCAG 2.1 utgör ett krav på offentliga aktörer att se till att webbplatser och tjänsteplattformar kan användas av alla oavsett om man har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga eller inte. Läs mer om direktivet hos Myndigheten för digital tillgänglighet DIGG.

Tillgänglighetsredogörelse för Mina sidor.se

Mjölby kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur minasidor.mjolby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns genom att fylla i formuläret på kommunens synpunktshantering. Om du hellre vill ringa eller maila oss kan du kontakta oss genom:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digitaloffentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan:

Innehåll som inte är helt eller delvis tillgängligt

  • En del e-tjänster och system som du länkas vidare till från vår webbplats uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmänt

  • Kontrast inte tillräcklig i viss text, vyknapp, ram för sökfunktion, val av utvidgningssida  (visa alla).
  • Saknar ram kring knappar för kompletterande information.
  • Saknar förklarande text till sökknappen och vissa bilder.

Dessa brister kommer att åtgärdas under 2023.

Hur vi testar webbplatsen

minasidor.mjolby.se har granskats inom samverkan för Cesam Öst.

Vi gör löpande självskattning (intern testning) av minasidor.mjolby.se med stickprov på webbplatsen.

Senaste bedömning och redogörelsen uppdaterades den 12 oktober 2022.