Serveringstillstånd

LÄS MER

Mjölby kommun ingår, tillsammans med Motala, Vadstena, Boxholm, Ödeshög och Finspångs kommuner, i kommungemensam alkoholhandläggning i Motala. E-tjänsten som du kommer till ligger därför under Motala kommuns hemsida.

 

 I e-tjänsten kan du söka nytt tillstånd för stadigvarande eller tillfällig servering till såväl allmänheten som slutet sällskap. De bilagor som ska bifogas ansökan kan du först spara på din dator för att lätt kunna bifoga direkt i ansökan.

 

 Du som redan har ett serveringstillstånd men vill anmäla förändring, t ex adressändring, telefon eller e-postadress, ägarförändring eller serveringsansvariga, måste först registrera dig som webbkund. För att göra det krävs att du har mobilt Bankid.

 

 Om du vill läsa mer om serveringstillstånd finns information på  hemsidan

 

Frågor om e-tjänsten

Alkohol & tobaksenheten
alk@motala.se
0141-22 50 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialnämnden
social@mjolby.se