Skolbetyg - beställning av kopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in en beställning för att få kopior av dina betyg från grund- och gymnasieskolor samt komvux i Mjölby kommun.

I vissa fall kan vi inte ta fram en kopia men då kan du få ett utdrag ur betygskatalog. Ett sådant utdrag är en sammanställning av en elevs betyg från betygskatalogen och kan användas istället för originalbetyg.

Kopia av betyg skickas digitalt och finns att hämta på Mina sidor. Normalt skickas ditt betyg inom fem arbetsdagar. Under sommaren kan längre handläggningstider förekomma.

Utdrag ur betygskatalog är ett pappersoriginal som du antingen kan hämta i stadshuset eller få hemskickad.

Vill du få din betygskopia vidimerad, det vill säga stämplad och underskriven anger du det sist i din beställning under Övriga upplysningar. Den vidimerade kopian kan du antingen hämta i stadshuset eller få hemskickad.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa