Beställ arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och inkomstintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som anställd eller tidigare anställd i Mjölby kommun eller Vadstena kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och inkomstintyg.

 

Arbetsgivarintyg till a-kassa

Ett arbetsgivarintyg är ett intyg som A-kassan behöver för att kunna fastställa din ersättning. På arbetsgivarintyget framgår din anställningsform, sysselsättningsgrad, månadslön samt hur många timmar du har arbetat respektive varit frånvarande under en angiven period. Ett arbetsgivarintyg utfärdas vanligtvis för 1 år tillbaka.


Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyget visar en sammanställning över din totala anställningstid i den kommun din beställning avser. På intyget framgår befattning, anställningstid och sysselsättningsgrad. Ett tjänstgöringsintyg kan du exempelvis behöva när du söker annat arbete eller utbildning.

Behöver du ett betyg från dina anställningsår i Mjölby kommun eller Vadstena kommun tar du istället kontakt med din chef.

 

Inkomstintyg -uppgifter om din nuvarande tjänst

Ett inkomstintyg bekräftar din nuvarande anställning i den kommun din beställning avser och innehåller uppgifter om anställning och lön. Ett inkomstintyg kan du behöva till exempelvis bank eller hyresvärd.

 

Inkomstuppgift till försäkringskassan

Inkomstuppgift vid begäran från försäkringskassan för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Uppgiften lämnas på försäkringskassans webbtjänst

 

Intyg förlorad arbetsinkomst

Intyg om förlorad arbetsinkomst i samband med annat uppdrag där löneavdrag och frånvaroorsak vid angivet tillfälle framgår.

 

Handläggningstiden för beställningar är upp till 14 dagar under förutsättning att intyget går att utfärda när du beställer det.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten. Kontakta istället din chef för beställning av intyg.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa