Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Medborgarförslag måste handla om sådana frågor där en kommun har rätt att själva fatta beslut. Fullmäktige bestämmer om och på vilket sätt medborgarförslaget ska behandlas. Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs hos kommunen.

Medborgarförslag får inte strida mot lagen eller ha kränkande, diskriminerande eller rasistiskt innebörd. Du får bara lämna in ett förslag per e-tjänst.

Vad händer med mitt förslag?

Ditt förslag ska beredas så att kommunfullmäktige eller anvisad nämnd kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget har kommit in.

Här kan du se vilka medborgarförslag som har hanterats sedan tidigare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa