Lämna Mjölbyförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in mjölbyförslag. Förslaget måste handla om sådana frågor där en kommun har rätt att själva fatta beslut.  Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs hos kommunen.

Mjölbyförslag får inte strida mot lagen eller ha kränkande, diskriminerande eller rasistiskt innebörd. Du får bara lämna in ett förslag per e-tjänst.

Vad händer med mitt förslag?

Beroende på förslagets innehåll så skiljer sig hanteringen åt. Du kommer få ett besked vad som händer med ditt förslag.

Här kan du se vilka medborgarförslag som har hanterats sedan tidigare. Före den 1 oktober 2020 hette förslag till kommunen medborgarförslag vilket nu har bytts ut mot Mjölbyförslag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa