Bostadsanpassning - ansök om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag

Personer med funktionsvariation har möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av sin bostad. Bidraget lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionsvariation möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad.

Intyg

För att du ska kunna göra en ansökan behöver du ha ett intyg från en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller någon annan sakkunnig.

Vad kan man få bidrag till

Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med funktionsvariation en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Exempel på åtgärder

  • Badrumsanpassning
  • Borttagning av trösklar
  • Breddning av dörrar
  • Ramper

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Medgivande

I de fall du inte är ensamägare av din bostad måste du ha ett medgivande från andra ägare eller ägaren av bostaden. Detta gäller oavsett om du bor i en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller hyresrätt.

Om du är nyttjanderättshavare dvs bor till exempel i en hyres eller bostadsrätt och inte står ensam på kontraktet måste också de andra nyttjanderättshavarna som står på kontraktet ge sitt medgivande till att åtgärderna får vidtas. För att de ska kunna ge sitt medgivande krävs att du lämnar deras personnummer och e-postadress i e-tjänsten.

Information om bostadsanpassningsbidrag
Mjölby kommuns hemsida  mjolby.se

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)

Mer information Lagtext

Ansök via e-tjänst
Gör din ansökan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din ansökan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa