Bostadsanpassning - ansök om återställningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Återställningsbidrag

Bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder. 

Det finns flera villkor som gäller för att du ska kunna få återställningsbidrag. Bland annat gäller att bidrag bara lämnas för att återställa sådana åtgärder som tidigare utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag, samt att den ursprungliga anpassningsåtgärden inte längre används och är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
Läs mer Lagtext

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din anmälan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa