Lotterier - registrering eller redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § Spellagen eller anmäla redovisning av lotterier.

I ansökan ska stadgar, verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret samt protokollsutdrag från senaste styrelsemöte bifogas.

Krav för lotteritillstånd
Kravet för att få anordna ett lotteri är att man antingen är ett registrerat trossamfund eller en ideell förening. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam. Lotteriet får inte säljas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag eller online.
Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet ska tillhandahållas. 

Mer information hittar du hos Spelinspektionen 

Lotteri utan ansökan
Om lottpriset inte överstiger 12 kr behövs ingen ansökan. Inte heller om vinsterna bara är varor eller om värdet på den högsta vinsten inte överstiger 8050 kronor.  Det behövs ingen ansökan om lotteriet ska ske i samband med en turnering eller kulturellt event. Detta gäller dock endast vid ett unikt tillfälle, inte om man ska ha återkommande event till exempel varje helg.

Spellagen 2018:1138  

Om du vill göra din ansökan via blankett kontakta Medborgarservice
medborgarservice@mjolby.se
Telefonnummer: 010-234 5000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa