Fällning eller beskärning av träd, buskar eller sly - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om fällning eller beskärning av träd, buskar eller sly som finns på kommunägd mark. Mjölby kommun är generellt restriktiva med att fälla friska träd. Att ett träd skymmer solen, står i vägen för en parabolantenn, eller att löv från kommunens buskage blåser in på tomten anses inte tillräckliga. Givetvis röjer vi sly, gör akuta nedtagningar av träd som skadats av storm, påkörning eller liknande och utgör en skaderiskför person eller egendom.
Innan du skickar in din ansökan är det bra att du pratar med de grannar som berörs. Med berörd granne menas en person som från sin fastighet kan iaktta de träd som är aktuella eller i övrigt berörs av beslutet, till exempel att platsen används som barns lekplats. 

Varje enskilt fall bedöms utifrån de faktorer vi måste ta hänsyn till. Skicka in din ansökan via e-tjänsten så återkommer vi med svar efter bedömning av ditt önskemål. 

Observera att det ej är tillåtet enligt svensk lag att fälla, beskära eller på något annat sätt skada träd eller växtlighet på annans mark utan tillstånd.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa