Behörighetsbeställning, kommunens HSA-katalog

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan externa utförare beställa Företagskort (SITHS kort).  Företagskortet är det verktyg som används för att uppfylla kraven på stark autentisering, så kallad tvåfaktorsautentisering, för åtkomst till olika vårdsystem tex Pascal, Cosmic Link. Varje person behöver ett personligt Företagskort och sin personliga pinkod. För att erhålla ett Företagskort måste medarbetaren läggas upp i kommunens HSA-katalog (Hälso- och sjukvårdens adressregister).

När anställningen upphör ska Företagskortet makuleras och personposten i HSA katalogen med tillhörande behörigheter raderas.

Endast ansvarig verksamhetschef är den som kan beställa upplägg/avslut av användare i HSA-katalogen och kan via denna e-tjänst logga in säkert och göra beställningen till kommunens HSA-funktion. Ett ärende per medarbetare.

Beställaren får bekräftelse när beställningen är genomförd och berörd medarbetare får ett instruktionsmail för tidsbokning för fotografering. Utgivning av Företagskortet görs via kommunens IT-avdelning.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa