Blanketter inom kultur och fritid

LÄS MER

De blanketter som finns inom kultur och fritid kan du nå via knapparna till höger. Blankettlistan innehåller kommunens alla blanketter

Specifika blanketter för kultur och fritidsområdet ser du nedan

Anmälan av allmänna föreningsuppgifter

Arrangemangsbidrag

Inventariebidrag

Önskemål om lokal

 

 

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kulturochfritid@mjolby.se