Blanketter inom mark- och fastighetsområdet

LÄS MER

Följande blanketter finns området för mark-, bygg- och fastighetsområdet:

Bygglov

Förhandsbesked

Ansökan om icke lovpliktig åtgärd

Begäran om planbesked

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och räddningsnämnden, Tekniska nämnden
byggnad@mjolby.se