Tillstånd för att hålla djur inom planlagt område - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

cid:image006.jpg@01D6A160.63B7A380

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner ska du ansöka om tillstånd om du vill hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Du kan använda denna e-tjänst för att söka tillstånd.

Enligt § 3 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs det inom detaljplanelagt område tillstånd att hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får och svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftig orm

Syftet med föreskriften är att minska risken för störning eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Avgift

Vi tar ut en timavgift för handläggning av denna ansökan enligt miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Behöver du göra kompletteringar ökar handläggningstiden. Du får betala avgift även om ansökan avslås.

Observera

Om vi får in klagomål på djurhållningen kan miljönämnden besluta om begränsningar eller upphäva tillståndet. Vi tar ut en avgift för vår tillsyn när klagomålet är befogat.

Övriga upplysningar

Byggnader och anordningar som används som djurhållning kan ibland kräva bygglov. Vi skickar kopia på vårt beslut om hållande av orm till räddningstjänsten, polisen och aktuell fastighetsägare för kännedom. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa