Boka tid för informationssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan en stämningsansökan/yrkande tas upp i Tingsrätten.

  • Föräldrar/Förälder som överväger att driva en stämningsansökan/tvist i domstol som rör vårdnad, boende och umgänge ska vid ett informationssamtal ges information med syfte att hitta den lösning som är bäst för barnet/barnen,  enligt ny lagstiftning. Föräldrarna ska också erbjudas möjligheten till att delta i samarbetssamtal om detta inte är olämpligt.
  • Utgångspunkten är att båda föräldrarna ska delta samtidigt på informationssamtalet om inte ett gemensamt möte är olämpligt av någon anledning.
  • En förälder som vill framställa ett yrkande/stämningsansökan gällande vårdnad, boende och umgänge ska ha deltagit i ett informationssamtal inom ett år från det att yrkandet/stämningsansökan framställs. Krav på deltagande i informationssamtal gäller inte om ett yrkande är upptaget till prövning i målet eller om det finns särskilda skäl.
  • Socialnämnden  ska utfärda ett intyg till den förälder/de föräldrar som har deltagit i informationssamtal.

    Föräldrar som har barn folkbokförda i Mjölby kommun.

  • Informationssamtal är till för de föräldrar med barn som är folkbokförda i Mjölby kommun. Utbildad personal inom kommunen är ansvariga att hålla i samtalen.

Kontakt och mer information

Läs mer om informationssamtal här

Lagen om informationssamtal kan du läsa här

  • För att använda E-tjänsten krävs Bank-ID.
  • Frågor som inte kan avvaktas till det bokade besöket kan du maila till samarbetssamtal@mjolby.se eller ringa Familjeteamet på telefon 010-234 62 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa