Stipendier och fonder - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Följande stipendier och fonder finns i Mjölby kommun som är möjliga att ansöka om du/ ditt barn/huvudman eller verksamhet är behörig att ansöka. Fonderna visas enbart under den tidsperiod då just den fonden är möjlig att ansöka varför det kan variera under året.

Stiftelsen Nils Kalls fond
Medel ur fonden kan sökas av barn och ungdomar mellan 7-16 år bosatta i före detta Skänninge kommun och som har av läkare konstaterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond
Om du är elev i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och folkbokförd i Mjölby kommun, kan du ansöka om pengar från skolfonden. Även grupper av elever kan ansöka om stöd från stiftelsen.

För dessa ändamål kan du ansöka om medel från fonden

  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i ett särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärt flit
  • belöning åt elev ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott vid respektive skola
  • stipendium för fortsatt utbildning
  • hjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
  • förvärv av material.

Skolfond

Om du är elev i grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola och folkbokförd i Mjölby kommun, kan du ansöka om pengar från skolfonden.

Fonden ska användas till:

  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i ett särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärt flit
  • belöning åt elev ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott vid respektive skola
  • stipendium för fortsatt utbildning
  • hjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
  • förvärv av material.

 Mer information hittar du på kommunens hemsida

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa