Busskort vid gymnasiestudier - anmäla behov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du behov av busskort för gymnasiestudier. Du använder e-tjänsten när du är folkbokförd i Mjölby kommun och går eller ska gå en gymnasial utbildning som ligger mer än sex kilometer från hemmet. 

Ny anmälan ska skickas in inför varje läsår eftersom beslut om busskort endast gäller för ett läsår i taget. 

Meddela om förhållandena ändras
Meddela utbildning@mjolby.se om studierna avbryts, inte påbörjas, om du flyttar eller om någon annan orsak leder till att villkoren för busskort inte längre uppfylls.

Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Din anmälan kommer sen att skickas digitalt direkt till handläggare för handläggning. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor. 

 

För mer information om regler kring busskort och reseersättningar för gymnasiestudier kan du läsa på mjolby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa