Registerutdrag - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom ett så kallat registerutdrag. Registerutdraget ska levereras till dig inom en månad. Vill du ha ut handlingarna som genereras av personuppgiftsbehandlingarna vi listat i registerutdraget så sker det genom att du gör en begäran om utlämnande av allmän handling. Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Använd denna e-tjänst för att få veta vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt barn, med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Begäran via e-tjänsten
För att få ett registerutdrag behöver du legitimera dig för att verifiera din identitet, så att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Det innebär att du behöver logga in i e-tjänsten med e-legitimation.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa