Intresseanmälan behandling för närstående till någon med beroendeproblematik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du anhörig till eller står någon nära som har ett riskbruk eller är beroende av alkohol, narkotika eller tabletter då kan CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) vara till hjälp för dig.

CRAFT är det program som socialstyrelsen rekommenderar som anhörigstöd och det är en metod som är evidensbaserad. Programmet pågår i 10 veckor med en träff/vecka som pågår i 2 timmar. Varje träff har vi ett tema som vi förhåller oss till och diskuterar utifrån egna erfarenheter, upplevelser och känslor. CRAFT är en icke konfrontativ metod, bygger på KBT och är manualbaserad.

Huvudmålen i CRAFT är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
  • Engagera närstående att påbörja behandling

En annan aspekt av CRAFT är att den syftar till att minska den beroendes känsla av skuld och skam.

Exempel på teman som vi kommer prata om under träffarna:

Våld, då det ibland kan förekomma olika former av våld om det finns beroendeproblematik i familjen eller bekantskapskretsen.
Positiv förstärkning
Kommunikationsfärdigheter
Problemlösning
Eget välbefinnande

Dessa teman kommer ni få öva på via uppdrag i er hemmiljö, uppdragen utförs mellan träffarna.

Du kan även anmäla dig här när det gäller anhörig till spelberoende. Vi återkommer då till dig med på förslag till tid för samtal. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa