Bygglov och byggärenden

LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här e-tjänsten du använder. Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan. Kontakta gärna vårt Stadsbyggnadskontor för att få hjälp med att ta fram underlag för det område din ansökan avser. Kontaktuppgifter se nedan under frågor om e-tjänsten. Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats mjolby.se

Söka bygglov och andra åtgärder: Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för en organisation ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

Mina byggärenden: Här kan du följa ditt ärende och ta del av beslut. Du kan se alla handlingar och meddelanden som kommit in eller som vi skickat ut i ärendet.

Kommunicera med handläggare: Här kan du skicka meddelande direkt till handläggaren i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende: Här kompletterar du din ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller anmälansärenden.

Anmäla kontrollansvarig eller kontaktperson: Här anmäler du en kontrollansvarig eller lägger till en kontaktperson i ditt pågående ärende.

Komplettera inför startbesked: Här kompletterar du som fått ett lovbeslut och som ska skicka in tekniska handlingar inför startbesked.

Lämna svar vid grannhörande:  Här kan du som berörd granne eller sakägare och som fått ett grannehörande lämna svar och ta del av handlingar.

Ta del av beslut som granne: Här kan du som berörd granne eller sakägare ta del av beslut och handlingar.

Begäran om slutbesked.