Orosanmälan för barn 0-20 år - Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.
Om du är orolig för hur ett barn eller ungdom mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till omsorgs- och socialförvaltningen. Det kallas för orosanmälan. Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är vi på omsorgs- och socialförvaltningen som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp.

Behöver du stöd innan du gör en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med oss, utan att uppge vare sig ditt eget namn eller familjens namn. Du når oss på 010- 234 52 20. Här finns mer information om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa. 

Du som privatperson kan vara anonym
Som privatperson kan du göra en anmälan anonymt. Väljer du att vara anonym, tänk på att inte uppge några viktiga uppgifter som kan koppla informationen till dig. Det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller mejladress. Viktigt att tänka på är att utredningen försvåras för socialkontoret om du väljer att vara anonym.

Du som har anmälningsplikt
Även du som har anmälningsplikt ska använda den här e-tjänsten. Alla som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel dig som jobbar inom till exempel inom hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten, kriminalvården eller enskild verksamhet som kommer i kontakt med barn. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym.

För akuta situationer efter dagtid (kvällstid och helger)
Socialjouren når du på telefon 013-20 75 26 klicka här för öppettider och vid andra tider i akuta ärenden kontakta SOS alarm på telefon 112.

Vi har alla ett ansvar för barn inte ska fara illa. Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden.