Skolskjuts - ansökan

LÄS MER

Skolskjuts –vårdnadshavarportal

I vårdnadshavarportalen  kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för elev som går i grundskolan /anpassad grundskola  och som bor hos dig eller har ett växelvis boende.

Både du och ditt barn måste vara folkbokförda i Mjölby kommun. Har barnet växelvis boende måste du ange personuppgifter på den andra vårdnadshavaren.

Ansökan kommer att skickas till din handläggare först när båda vårdnadshavarna signerat den

 

Här kan du också se din inskickade ansökan samt de beslut som fattats för ditt barn. Om ditt barn beviljas skolskjuts kommer du att kunna ta del av information om skolskjutsen i e‑tjänsten. Här kommer du även att kunna ta del av reseschemat som  publiceras strax innan skolstart.

Du behöver ha en giltig e-legitimation för att göra din ansökan. Om du inte har en e-legitimation skaffar du det hos din bank.

E tjänsten kräver inloggning via bank-id. Kan du inte söka digitalt kontakta Medborgarservice.

Läs mer om skolskjuts på mjolby.se

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
skolskjuts@mjolby.se
010-234 50 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildning@mjolby.se

Följande behövs för e-tjänsten