Grundskola - skolbyte

LÄS MER

I vårdnadshavarportalen kan du som vårdnadshavare ansöka om skolbyte samt skolplacering vid inflytt. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera ansökan i portalen innan den skickas in för handläggning.

Skolbyten sker under bytesperioder inför höstterminen och vårterminen. Datum för bytesperioder publiceras på hemsidan och i e-tjänsten. Inflytt och skolbyte från friskola går att anmäla löpande under året.

I vårdnadshavarportalen kan du också se beslut som fattas i dina ärenden.

Du behöver giltig BankID för att göra din ansökan. Har du inte något BankID kan du ansöka om det hos din bank.

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt eller har skyddade personuppgifter, kontakta Utbildningsförvaltningen.

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@mjolby.se
010-234 50 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildning@mjolby.se

Följande behövs för e-tjänsten