Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (15)

  • Anmäla förlorat eller skadat busskort för elev i skola

   Här anmäler du borttappat busskort för elev i skola. Du använder e-tjänsten när du är folkbokförd i Mjölby kommun.

    

  • Barnomsorg - schema

   Här kan du lägga och ändra ditt barnomsorgsschema.

  • Barnomsorgstjänster

   Här kan du tacka ja eller nej till vår erbjudan om plats inom förskola eller fritidshem i Mjölby kommun. Du kan ändra dina uppgifter om inkomst samt säga upp din plats.

  • Föräldrakurs ABC (Alla Barn i Centrum) - intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att gå föräldrautbildning.

  • Grundskola - skolbyte

   Skolbyte inom Mjölby kommun och skolplacering vid flytt.

  • Inackorderingstillägg vid gymnasiestudier - ansökan

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola. Är du under 18 år så skickar dina vårdnadshavare in ansökan.

    

  • Intyg - beställning från komvux

   Här kan du beställa intyg för dina komvuxstudier

  • Lärplattform - Elever

   Lärplattform för elever i grundskola och gymnasieskola.

  • Lärplattform - Vårdnadshavare

   Lärplattform för vårdnadshavare till barn i grundskolan och gymnasieskolan.

  • SFI - ansökan

   Här kan du ansöka till kommunal vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare i Mjölby kommun.

  • Skolbetyg - beställning av kopia

   Här kan du beställa kopior av dina betyg från skolor i Mjölby kommun.

  • Skolskjuts - ansökan

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för elever i grundskolan.

  Boende och miljö (11)

  • Ansökan om planbesked

   Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ansöka om planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. Med ett planbesked får du ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.

  • Blomlåda - ansökan om att ställa ut för trafiksäkerheten

   Här kan du ansöka om att ställa ut blomlådor för att sänka hastigheten på din bostadsgata.

  • Bostadsanpassning - ansök om återställningsbidrag

   Här kan du som fastighetsägare ansöka om återställningsbidrag för att ta bort anordningar i eller i anslutning till bostad som beviljats med bostadsanpassningsbidrag.

  • Bygglov och byggärenden

   Här hittar du alla e-tjänster du behöver för att göra en anmälan, ansöka om bygglov, förhandsbesked eller andra byggärenden . Via e-tjänsterna kan du också följa dina ärenden, lämna in kompletteringar och ta del av beslut.

  • Fällning eller beskärning av träd, buskar eller sly - ansökan

   Här kan du ansöka om trädfällning, slyröjning eller beskäring av växtlighet som står på kommunens mark.

  • Gröna Påsen - Beställning

   Här kan du beställa gröna påsar till verksamheter och flerfamiljshus

  • Misstänkt matförgiftning - anmälan

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt i butik eller restaurang, anmäl det till din kommun här. 

    

   cid:image006.jpg@01D6A160.63B7A380

    

  • Tillstånd för att hålla djur inom planlagt område - ansökan

   Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner ska du ansöka om tillstånd om du vill hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Du kan använda denna e-tjänst för att söka tillstånd.

   cid:image006.jpg@01D6A160.63B7A380

  Kommun och politik (4)

  • Registerutdrag - begäran

   Här kan du begära registerutdrag för din eller ditt barns personuppgiftshantering.

  Kultur och fritid (6)

  • Boka borgerlig vigsel

   Här kan du boka in tid för borgerlig vigsel. 
   E-tjänsten kräver att du har en e-legitimation. 

  • Lokalbokning

   Här kan du se lediga tider vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt lämna bokningsförfrågan

  • Lotterier - registrering eller redovisning

   Här kan du registrera ditt registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen eller anmäla redovisning av lotterier.

  Näringsliv och arbete (6)

  • Intresseanmälan för direktupphandling

   Marknadsför ditt företag genom att registrera din verksamhet i Mjölby kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i närområdet.

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   cid:image006.jpg@01D6A160.63B7A380

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljönämnden behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

   cid:image006.jpg@01D6A160.63B7A380

  Stöd och omsorg (14)

  • Anmälan om att tillfällig bostadsplats kan erbjudas till flyktingar från krigshärjade områden

   Här kan du anmäla att du har möjlighet att erbjuda tillfälliga bostadsplatser.

  • Behörighetsbeställning, kommunens HSA-katalog

   Här kan du som verksamhetschef för extern utförare beställa alternativt avsluta behörigheter av Företagskort respektive Reservkort för medarbetare i kommunens HSA-katalog (Hälso- och sjukvårdens adressregister).

    

    
  • Bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

    

   Anmäl ditt intresse att hjälpa någon som behöver dig.

  • Boka tid för enskilt samarbetssamtal

   Här kan du boka tid för inledande, enskilda samarbetssamtal

  • Boka tid för informationssamtal

   Här kan du boka tid för gemensamt informationssamtal

  • Intresseanmälan behandling för närstående till någon med beroendeproblematik

   Är du anhörig eller närstående till någon med beroendeproblematik i form av alkohol, narkotika eller spel. Här kan du anmäla dig till behandlingsträffar.

  • Kontakt för unga

   Här kan du som barn eller ungdom komma i kontakt med familjeteamet.

   Familjeteamet ger råd och stöd i din vardag. Familjeteamet är kommunens öppenvård för barn, unga och familjer. Vi finns här för att bolla tankar kring familj, relationer och känslor.

    

  • Kontakt med rehabiliteringen

   Rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning.

   Om du har en skada eller sjukdom kan du få en bedömning gällande ditt behov av rehabiliteringsinsatser, hjälpmedelsbehov eller bostadsanpassning.

  • Orosanmälan för barn 0-20 år - Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

   Här kan du göra en anmälan om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. 

   Om du är orolig för hur ett barn eller ungdom mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till omsorgs- och socialförvaltningen. Det kallas för orosanmälan. Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. E-tjänsten gäller både för dig som privatperson och du som har anmälningsplikt.

  • Parkeringstillstånd rörelsehindrad - ansökan

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

  • Stipendier och fonder - ansökan

   Här kan du ansöka om de olika stipendier och fonder som Mjölby kommun handlägger.