Oro för barn 0-20 år - anmälan för privatpersoner

LÄS MER

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

Om du är orolig för hur ett barn eller ungdom mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till omsorgs- och socialtjänsten. Det kallas för orosanmälan. Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är vi på omsorgs- och socialtjänsten som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp.

Behöver du stöd innan du gör en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med oss, utan att uppge vare sig ditt eget namn eller familjens namn. Du når oss på 010- 234 5220. Här finns mer information om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Du kan vara anonym

Som privatperson kan du göra en anmälan anonymt. Väljer du att vara anonym, tänk på att inte logga in med BankID eller uppge några viktiga uppgifter som kan koppla informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress. Viktigt att tänka på är att utredningen försvåras för socialkontoret om du väljer att vara anonym. Vill du uppge ditt namn kan du enkelt logga in med e-legitimation i tjänsten.

För akuta situationer efter dagtid (kvällstid och helger)

Sociala jouren når du på telefon 013-20 75 26 (klicka här för öppettider) och vid andra tider i akuta ärenden kontakta SOS alarm på telefon 112.

Vi har alla ett ansvar för barn inte ska fara illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Logga in och starta e-tjänsten för att underlätta handläggningen.
 

För att vara anonym går du vidare utan inloggning. Viktigt att tänka på är att utredningen försvåras för socialkontoret om du väljer att vara anonym. Tänk också att socialtjänsten inte kan ta kontakt med dig som anmälare för att ställa följdfrågor.

Väljer du att vara anonym, tänk då på att inte logga in eller uppge några uppgifter som kan koppla informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa