Grundskola - skolbyte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst skolbyte 

Ansökan om skolbyte ska göras i samband med att en ny termin startar, men ibland behöver skolbyten ske akut under terminens gång. Särskilda skäl ska vara:

  • Elev och rektor bedömer att eleven behöver byta skola för att nå målen.
  • Elev och rektor bedömer att eleven behöver byta skola för att tillgodose trygghet och studiero.
  • En elev flyttar under skolårets gång och behöver byta skola under terminen för att det blir för lång väg till den gamla skolan.

Om du inte har särskilda skäl att byta skola ska du skicka in ansökan inom våra ansökningsperioder. Mer information finns på webben: Val av skola, anvisad plats.

Observera att rätten till skolskjuts påverkas av om du själv väljer en skola som ligger utanför dit närområde. Mer information om skolskjuts finns på webben

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa